مجتمع فرهنگي ورزشي ملاصدرا

Mullasadra Complex Sport 

مراسم اختتامیه ترم تابستان مدرسه فوتبال ممتاز صدرادرمجتمع فرهنگی ورزشی ملاصدرابرگزارگردیدوطی آن مربیان وزحمت کشان لوح تقدیر ونوآموزان پایان نامه دریافت کردند.این مراسم باحضورگسترده خانواده هاوهمچنین مشارکت آنان درتوزیع هدایاانجام شد.کرمی مدیرداخلی مجتمع وسرپرست مدرسه فوتبال ممتازصدرا درابتدای مراسم مراتب تقدیروتشکرمدیریت مدرسه فوتبال مهندس ناظم الشریعه رابابت اعتمادخانواده هابه این مجموعه وهمکاری صمیمانه آنان به آگاهی حاضرین درمراسم رساندوابرازامیدواری کرد مجتمع ملاصدراباگسترش امکانات بتواندخدمات شایسته تری به شهروندان صدراارائه نمایدوی همچنین ازانتخاب تعداد زیادی ازاستعدادهای مدرسه فوتبال وتشکیل تیمهای منتخب گروههای مختلف سنی خبردادکه تمرینات جدی تری رادنبالخواهندکرد. گفتنی است مدرسه فوتبال ممتازصدراتنها مدرسه دارای مجوزدرشهرصدراست وفعالیتش نیزدائمی است.

 

 

[ چهارشنبه نوزدهم شهریور 1393 ] [ 14:36 ] [ روابط عمومی ]

درباره وبلاگ

مجتمع فرهنگی ورزشی ملاصدرا اولین مجموعه ورزشي متمركز درشهرصدراست كه ميتواندجوابگوي نيازهاي ورزشي وتفريحي شهروندان باشد.زمين چمن مصنوعي،سالن بيلياردعمومي وvip(خانوادگي)،سالن بدنسازي،سالن ورزشهاي رزمي،اسكواش،سالنهاي كنفرانس وپذيرايي،نمازخانه،كافي نت وگيم نت،فيزيوتراپي ورزشي ازقسمتهاي مختلف اين مجتمع ميباشد.
طراح قالب